Michaś

Michaś, dwa tygodnie. Bardzo dzielnie pozował

WIKING

ROZBITEK

PILOT