W zgodzie z RODO

W zgodzie z RODO.

Od maja 2018 zaczęła obowiązywać ustawa RODO o danych osobowych.

Jak dotąd dokładałem wszelkich starań, aby powierzone mi dane osobowe, zwłaszcza wizerunek (zdjęcie), były bezpieczne. Nic w tej sprawie się nie zmienia, wręcz przeciwnie, Twoje dane nadal będą chronione i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie, a po ich przetworzeniu na trwale usunięte.

Zaktualizowałem politykę bezpieczeństwa i plików cookies, którą możesz przeczytać poniżej.

Kilka ważnych informacji:

• administratorem Twoich danych jestem ja – Robert Rudzik, Fotograf, Ożarów Mazowiecki, ul. Kapucka, nr 16, 05-850, NIP: 5341071239,

• dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą wyraziłeś podczas zamawiania usługi fotograficznej, wypełniania formularza kontaktowego na stronie www.atelierIzabelin.pl i/lub podane drogą mailową na mój adres” 12robert12@gmail.com, zodę tą możesz w każdej chwili wycofać,

• dane przekazane w formularzach na mojej stronie www przetwarzane są jedynie w celu wykonania usługi fotograficznej lub/i zapisania wizerunku (zdjęcia) na dowolnym nośniku (pendrive, płyta CD, kubek, koszulka i podobne),

• przekazanie danych jest całkowicie dobrowolne ale jest mi one niezbędne, żeby prawidłowo wykonać usługę fotograficzną lub foto produkt, przesyłać Ci wartościowe informacje z bloga, foto-wiedzę i inne ciekawostki (w formie newslettera),

• każda osoba, której dane dotyczą ma prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz plików cookies znajdująca się poniżej, przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi oraz plikami cookies na stronie www.atelierIzabelin.pl

§ 1
Postanowienia Ogólne

a. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

b. Administratorem Twoich danych jest Robert Rudzik, prowadzący działalność pod nazwą: Robert Rudzik, Fotograf, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kapucka 16, NIP: 5341071239.

Przechowuje wyłącznie dane, które podałeś w formularzu na stronie www.atelierIzabelin.pl, drogą mailową z adresu: 12robert12@gmail.com oraz telefonicznie, czyli: imiona, nazwiska, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek (zdjęcie)

c. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

d. Dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą wyraziłeś podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie i/lub podania adresu e-mail przy pobieraniu dodatkowych materiałów. Zgodę tą możesz w każdej chwili wycofać, jak to zrobić znajdziesz w punkcie g.

e. Dane przekazane w formularzu, drogą mailową lub/i telefonicznie przetwarzane są jedynie w celu realizacji usługi fotograficznej, tj. wykonania sesji zdjęciowej, wykonania odbitek lub/i umieszczenia zdjęcia na innych niż papier nośnikach (typu koszulka, kubek, pendrive i podobne nośniki)

f. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

dostępu do danych,

sprostowania danych,

usunięcia danych,

ograniczenia przetwarzania danych,

prawo sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

g. Kontakt w takiej sprawie jak w punkcie d, e, f  jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 12robert12@gmail.com.

Nie udostępniam Twoich danych żadnym podmiotom, jednak mam prawo przekazać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) i z tego prawa w uzasadnionych przypadkach będę korzystał. Wdrożyłem szyfrowanie danych, a dostęp do pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane jest ograniczony dzięki czemu minimalizuję możliwość naruszenia bezpieczeństwa danych. 

Dane osobowe przetwarza osoba wyłącznie upoważniona.

h. Po wykonaniu usługi fotograficznej (przekazaniu jej klientowi i otrzymaniu zapłaty) twoje dane osobowe zostają na trwale usunięte z naszych nośników, w terminie 14 dni od daty zrealizowania umowy.

§ 2
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Jako, że nie posiadam własnego serwera www, w celu prawidłowego działania strony internetowej www.atelierIzabelin.pl zamieściłem ją na serwerze firmy zewnętrznej, a co za tym idzie powierzyłem przetwarzanie danych firmie zewnętrznej. 

Dane zamieszone na stronie internetowej www.atelierIzabelin.pl są przechowywane na serwerach firmy eHost s.c. Krzysztof Dziewoński, Michał Dziewoński, z siedzibą w Puławach, ul. Cichockiego 13/6, NIP: 716-26-28-241 na podstawie umowy z dnia 19/03/2014r.

Poczta elektroniczna z adresem 12robert12@gmail.com, której właścicielem jest przedsiębiorstwo Google, przechowywana jest w siedzibie Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone.

eHost s.c. Krzysztof Dziewoński, Michał Dziewoński oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 3
Cookies

W celu działania niektórych funkcji, strona internetowa korzysta z tzw. cookies (ang. ciasteczka). Jest to mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy przeglądarka użytkownika jest zamknięta. Pliki cookie nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi, dzięki którym można by było Cię zidentyfikować.
Pamiętaj, że możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym może to pogorszyć działanie strony internetowej.